Onze visie Wat doet Madaster voor mij? Platform Inspiratie Max’en Contact
Log in
Terug
Nieuws 13 may 2019

CIRCULARITEIT FINANCIEEL HAALBAAR MAKEN?

CIRCULARITEIT FINANCIEEL HAALBAAR MAKEN?

CIRCULARITEIT FINANCIEEL HAALBAAR MAKEN?

Het wordt tijd dat iedereen zich gaat realiseren dat de aarde een gesloten systeem is: op is echt op. We beschikken gelukkig over oneindig beschikbare materialen als hout, maar veruit het merendeel van de gebruikte grondstoffen is gelimiteerd en in beperkte mate voorhanden (eindig). Denk aan olie, aluminium, kolen etc. En omdat het steeds schaarser wordt, wordt het steeds duurder. En daarmee de waarde steeds hoger.

VAN ANONIMITEIT NAAR IDENTITEIT

Om materialen altijd beschikbaar te houden dienen ze gedocumenteerd te worden. Daarmee geef je ze een identiteit, een (materialen)paspoort. En wordt afval geëlimineerd. Als partner van Madaster willen en kunnen wij hier concreet invulling aan geven. Al onze projecten worden uitgewerkt in BIM, de koppeling met een materialenpaspoort is snel gemaakt en daarmee kunnen we toekomstwaarde creëren voor onze klanten.

WORKSHOP MET OPDRACHTGEVERS EN PARTNERS

De eerste stap vanuit de transitieagenda-Bouw om te komen tot ‘Nederland Circulair in 2050’ is de introductie van een materialenpaspoort. Maar hierbij is vooral ook bewustwording nodig: wat gaat er gebeuren, wat komt er op ons af? En hoe werkt zo’n materialenpaspoort nou precies? Reden voor ons om recentelijk een Madaster workshop te organiseren waar wij drie (type) klanten bij betrokken: BPD (ontwikkelaar van koopwoningen), Bouwinvest (belegger in vrije sector en huursegment) en woningcorporatie WonenBreburg. Naast GiesbersRotterdam sloot ook ons zusterbedrijf en opdrachtgever Kalliste Woningbouwontwikkeling aan.

MATERIALENPASPOORT: MIJN MET WAARDEVOLLE MATERIALEN

Het werd een workshop met veel nieuwe inzichten, gegeven door Marijn Emanuel, Productowner Madaster, en Rob Oomen, Partnership Manager Madaster. Samen met bovenstaande opdrachtgevers en onze engineeringspartners Croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau en Bosch & van Oers Bouwkundigen hebben we aan de hand van drie projecten gesproken over hoe het materialenpaspoort inzicht geeft in welke materialen in een gebouw zijn gebruikt en in welke hoeveelheden. Daarnaast bevat het informatie over de kwaliteit van de materialen, de locatie en de financiële en circulaire waarde van het vastgoed. Hergebruik van materialen, het minimaliseren van afval en daarmee het besparen van kosten wordt eenvoudiger.

Aan het eind van de leerzame workshop was iedereen enthousiast. En konden wij ter illustratie het concept materialenpaspoort van de 22 BENG-huurwoningen aan de Hendrik van Tulderstraat in Tilburg overhandigen aan WonenBreburg. Ook BPD en Bouwinvest kregen een concept materialenpaspoort van hun project overhandigd. Een mooie afsluiting!

CIRCULARITEIT FINANCIEEL HAALBAAR MAKEN

Het materialenpaspoort geeft onze klanten dus meer inzicht in de financieringswaarde van hun gebouwen. Die gaat omhoog door de geregistreerde materialen in het paspoort te waarderen. Eigenlijk kun je het materialenpaspoort zien als een mijn met waardevolle materialen, terwijl een gebouw eerst alleen gezien werd als iets wat geld kost om te slopen. Op die manier gaat Madaster ook als businessmodel fungeren, omdat voor opdrachtgevers de waarde van de materialen duidelijk wordt. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld leiden tot betere financieringsvoorwaarden, lagere kosten en tot nieuwe en/of andere keuzes als het gaat om te gebruiken materialen. Voor bewoners geldt dat zij aan de hand van het materialenpaspoort in de toekomst mogelijk korting op hun hypotheek kunnen krijgen. De hoogte daarvan is afhankelijk van de waarde van de aanwezige materialen. Hierdoor wordt circulariteit financieel haalbaar gemaakt. En wordt het eindstation van een pand weer een startstation.
Bovenstaande maakt duidelijk welke waarde wij toekennen aan ons partnership met Madaster en hoe wij daar als organisatie verder invulling aan willen en gaan geven. En daarmee uiteindelijk het ecosysteem gaan dienen. De eerste stappen zijn gezet. De workshop en de verkregen inzichten uit de drie pilotprojecten vormen de opmaat naar het verder inrichten van onze Madaster-omgeving. De volgende stap is dat wij samen met onze BIM- en ketenpartners in gesprek gaan met Madaster hoe het materialenpaspoort verder vorm te geven om circulariteit te dienen.

 

Sluit je vandaag nog aan, begin met waardebehoud

Word een van onze Max'en

Koplopers in een circulaire economie

Bekijk alle

Profiteer van de wereld om ons heen

madaster-image Persberichten
19-09-2022

Redevco neemt leidersrol op in circulariteit

Lees meer
madaster-image Nieuws
22-06-2022

GROHE geeft kranen en baden eeuwig leven in Madaster

Lees meer
madaster-image Projecten
24-05-2022

Voor het eerst materialenpaspoort voor groot renovatieproject

Lees meer