Madaster Platform

 

Op het Madaster platform worden materialen, producten en elementen geregistreerd en gedocumenteerd die worden gebruikt in bouwobjecten. Alle gegevens worden veilig opgeslagen, slim verrijkt, eenvoudig gedeeld en beheerd. Zodanig dat eigenaren en/of beheerders van vastgoed of infrastructuur altijd beschikken over actuele informatie over de financiële en circulaire waarde, toxiciteit, losmaakbaarheid en het hergebruik-potentieel van toegepaste materialen, producten en elementen. 

Het platform genereert een materialenpaspoort voor een gebouw of portfolio van gebouwde objecten. De vastgoedeigenaar is de data-eigenaar en kan op elk gewenst moment interne en externe partijen toegang geven tot deze gegevens en inzichten. Toegang tot applicaties en diensten van derden, zoals taxateurs, marktplaatsen voor herbruikbare materialen en vastgoedbeheerders is optioneel. 

Voor vastgoedeigenaren wordt Madaster aangeboden op abonnementsbasis. Niet-gebouweigenaren kunnen toegang krijgen middels een enterprise licentie. 

Daarnaast biedt Madaster verschillende partnermogelijkheden en is er voor studenten en universiteiten een speciale educatie omgeving ontwikkeld.