MADASTER, ECOCHAIN EN KNAUF BRENGEN CIRCULAIR BOUWEN IN PRAKTIJK

Nederland, Amsterdam – 6 november – Madaster en Ecochain hebben een koppeling ontwikkeld waarmee de milieu-footprint van materialen wordt gelinkt aan materiaalpaspoorten van gebouwen. Knauf brengt het als toeverancier in de praktijk. De samenwerking bevordert de documentatie, registratie en archivering van materialen in gebouwen en maakt hergebruik van materialen eenvoudiger.

Madaster fungeert als een online bibliotheek waarin materialen en gebouwen worden gedocumenteerd, net zoals verkaveling en grondbezit bij het kadaster. Het is een onafhankelijk publiek platform welke materialenpaspoorten genereert met als doel wereldwijd afval te elimineren. Madaster is er voor particulieren, bedrijven en overheden en wordt ontwikkeld door Madaster Services onder toezicht van de Madaster Foundation.

Ecochain biedt toeleveranciers de mogelijkheid om de milieu-footprint van bouwmaterialen uit te rekenen. Dankzij de koppeling met Madaster worden deze footprint-data toegevoegd aan de registratie van materialen in een materiaalpaspoort. Circulariteit binnen de gebouwde omgeving wordt zo beter meetbaar en beheerbaar. Dat geeft een impuls aan de markt voor duurzame materialen en gebouwen. Knauf, Madaster en Ecochain laten met deze samenwerking zien hoe circulariteit in de bouw in praktijk kan worden gebracht.

KNAUF ALS PRAKTIJKVOORBEELD

Knauf gebruikt de software van Ecochain om de levenscyclusanalyses van hun producten te digitaliseren en te analyseren. Zo houdt Knauf grip op de milieuprestaties van hun producten en kan er worden aangestuurd op verbeteringen. Door gebruik te maken van de koppeling tussen Ecochain en Madaster worden nu de milieuprestaties van hun nieuwste product, een hybride circulair wandsysteem, gekoppeld aan de BIM modellen in Madaster. Knauf biedt op deze manier volledige transparantie over de milieuprestaties van haar product.