Onze visie Wat doet Madaster voor mij? Platform Inspiratie Max’en Contact
Log in
Terug

Circulaire en duurzame overheidsprojecten

De overheid heeft een verantwoordelijke rol in de bouwindustrie en infrastructuur. De overheid beheert én bouwt een grote hoeveelheid gebouwen en infrastructuur en bepaalt wet- en regelgeving.

De overheid heeft een voorbeeldfunctie en is vaak innovator en initiatiefnemer om nieuwigheden in een bepaalde branche uit te rollen en mogelijk te maken. Het gebruik van Madaster geeft inzichten in circulariteit en de CO2-uitstoot van materialen en producten in gebouwen en laat toe verbeteringen aan te brengen waar nodig. Op die manier wil Madaster overheden ondersteunen met hun publieke taken en verantwoordelijkheden.

Circulaire en duurzame overheidsprojecten

Wat doet Madaster voor mij?

Er is veel verandering gaande in de bouwsector. Een belangrijk onderwerp daarbij is duurzaam of circulair bouwen. Een overheid wil eigenlijk pionier zijn, maar ook geen fouten maken. Daarnaast handelt een overheid natuurlijk ook met het oog op de toekomst. Projecten die nu starten, moeten later geen problemen vormen. De circulariteit van bijvoorbeeld musea, bruggen, spoorweg of appartementencomplexen is daarbij natuurlijk ontzettend belangrijk.

Madaster is een onafhankelijk en transparant systeem dat informatie over de milieueffecten en circulariteit van materialen in een project kan inventariseren en die vervolgens bewaart in een materialenpaspoort. Daarmee is data goed beschermd, gedigitaliseerd, altijd up-to-date en conform huidige en toekomstige wet- en regelgeving. Dat is geruststellend.

Zo werkt het

 • Maak een digitaal paspoort

  De overheid, of dit nu landelijk, regionaal of lokaal is, hecht groot belang aan het meten en inzichtelijk maken van milieubedreigingen door kadastrale objecten.

  Met een digitaal paspoort is het mogelijk om van ieder object exact te weten welke materialen in, aan of onder een object aanwezig zijn, welke impact deze hebben op het milieu en welke waarde zij representeren voor hergebruik. Dit maakt het heel eenvoudig om voor bijvoorbeeld een gemeente rapporten op te maken met inzichten en aanbevelingen per perceel over milieubelasting en te nemen maatregelen.

 • Krijg inzicht door data

  Madaster begrijpt dat overheidsinstanties die belast zijn met het monitoren en beheren van zowel bouwprojecten als bestaande objecten behoefte hebben aan betrouwbare data.

  Het managen wordt makkelijker en beter door beslissingen te nemen op basis van feiten. Madaster biedt voor elk bestaand object en bouwproject een onafhankelijke databron. Gegevens worden op transparante wijze beschikbaar gemaakt aan de juiste betrokkenen (en dus aan niemand anders). De inzichtelijke data helpen om te controleren of wet- en regelgeving op de juiste manier zijn of worden geïmplementeerd in de bouw. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om afvalstromen te verminderen. Doordat data van alle materialen in één oogopslag is weergegeven, wordt benodigd onderhoud van objecten eenvoudiger te voorspellen. Madaster biedt real time en dynamisch inzicht in de gehele gebouwenportefeuille. Het platform biedt de mogelijkheid deze data geautomatiseerd samen te vatten in overzichtelijke rapportages over milieu-impact per object, per wijk of per regio.

 • Bouwen aan de toekomst

  Steeds meer bestuurders op het gebied van bouwtoezicht of huisvesting weten dat circulariteit de toekomst is.

  Dat blijkt uit het feit dat steeds meer wetgeving wordt gecreëerd om producenten, projectontwikkelaars en vastgoedeigenaren te dwingen te kiezen voor circulaire oplossingen. Als toezichthouder, maar ook als vastgoedeigenaar heeft de overheid er groot belang bij dat deze oplossingen de norm worden voor iedere nieuwbouw, renovatie en sloop. Afvalstromen moeten kleiner worden en hergebruik van materialen is een belangrijk onderdeel van het verminderen van CO2-waarden. Om te voldoen aan de gestelde Europese milieudoelen is het belangrijk om deze veranderingen zo snel mogelijk in gang te zetten. Madaster biedt hierbij een betrouwbaar en effectief hulpmiddel dat helpt om verantwoorde keuzes te maken en de wereld van de bouw en vastgoed op innovatieve wijze te transformeren.

Het Madaster platform

Het Madaster platform

In Madaster maakt u gemakkelijk een materialenpaspoort aan op basis van een BIM (IFC) of Excel-document. Door deze geautomatiseerd te verrijken met informatie over circulariteit, milieubelasting en restwaarde, wordt uw Madaster-omgeving een waardevolle databron.

Het totaal van geregistreerde objecten, aangevuld met inzicht vanuit algoritmen is beschikbaar via ons omgevingsregister. Dit maakt op gebiedsniveau zichtbaar welke materialen zich waar bevinden. Een inzicht voor beleidsmakers en iedereen die op zoek is naar data over de gebouwde omgeving.

Lees verder
Bekijk alle

Profiteer van de wereld om ons heen

madaster-image Persberichten
06-09-2022

EPEA en Madaster vereenvoudigen het meten van circulariteit binnen de gebouwde omgeving

Lees meer

Sluit je vandaag nog aan, begin met waardebehoud

Word een van onze Max'en

Koplopers in een circulaire economie