Onze visie Wat doet Madaster voor mij? Platform Inspiratie Max’en Contact
Log in
Terug

Investeren in duurzaamheid en circulariteit

Hoeveel waarde iets heeft, hangt af van aan wie u die vraag stelt. Als investeerder, financierder of accountant, kijkt u naar de kosten en baten, de risico’s en mogelijke winsten van een project.

Om goed te kunnen inschatten hoeveel een investering waard is, kijkt u naar verschillende factoren. Duurzaamheid en circulariteit zijn er daar een van. Daarbij kijkt u naar huidige regels en verplichtingen, maar ook naar de toekomst. Madaster doet hetzelfde en vormt voor u een waardevol instrument om de financiële gevolgen van de milieu-impact, de toxiciteit en het hergebruikpotentieel van toegepaste materialen en producten te bepalen.

Investeren in duurzaamheid en circulariteit

Wat doet Madaster voor u?

Hoe circulair is een gebouw of object? Hoeveel waarde kunt u er weer uit halen? Hoe gemakkelijk zijn onderdelen te recyclen? Voldoet een object aan alle wet- en regelgeving? Madaster geeft in één systeem antwoord op al deze vragen. Dit helpt u om het risico van een investering in te schatten en uw advies te onderbouwen. Daarnaast is het een up-to-date naslagsysteem waarin u altijd terug kunt zien waar u uw advies op gebaseerd hebt.

Het Madaster platform

Het Madaster platform

In Madaster maakt u gemakkelijk een materialenpaspoort aan op basis van een BIM (IFC) of Excel-document. Door deze geautomatiseerd te verrijken met informatie over circulariteit, milieubelasting en restwaarde, wordt uw Madaster-omgeving een waardevolle databron.

Het totaal van geregistreerde objecten, aangevuld met inzicht vanuit algoritmen is beschikbaar via ons omgevingsregister. Dit maakt op gebiedsniveau zichtbaar welke materialen zich waar bevinden. Een inzicht voor beleidsmakers en iedereen die op zoek is naar data over de gebouwde omgeving.

Lees verder

Sluit je vandaag nog aan, begin met waardebehoud

Word een van onze Max'en

Koplopers in een circulaire economie