Onze visie Wat doet Madaster voor mij? Platform Inspiratie Max’en Contact
Log in
Terug
Nieuws 29 jun 2020

HET OMGEVINGSREGISTER NADERT LANCERING

HET OMGEVINGSREGISTER NADERT LANCERING

HET OMGEVINGSREGISTER NADERT LANCERING

HET OMGEVINGSREGISTER IN HET KORT

In het eerste kwartaal van 2020 startten Cirkelstad en Madaster met de ontwikkeling van het Omgevingsregister. Het Omgevingsregister is een platform dat een positieve bijdrage aan onze maatschappij levert en de transitie naar een circulaire economie faciliteert door informatie over objecten, toegepast in onze leefomgeving, te ontsluiten. U kunt dan denken aan de volgende eigenschappen van objecten:

  • Locatie (adres, gps-code);
  • Objecttype (zoals een gebouw, een brug of een speeltoestel);
  • Levenscyclus/bouwjaar;
  • Meeteenheid (zoals aantal m2, stuks, kg);
  • Aantal.

WAAR STAAT DE ONTWIKKELING?

Het moment van lancering van de 1.0 versie nadert. Bij het opleveren van deze eerste technische versie heeft het IT team van Madaster gewerkt aan de ontwikkeling van de structuur, waarna in de komende periode de visuele weergave van het platform volgt. In het voorjaar van 2021 staat er dan een basis waarop partijen via een API op een toegankelijke manier kunnen aansluiten. Vervolgens zal in juli 2021 de functionele oplevering plaatsvinden.

Parallel aan dit proces is Cirkelstad gaan verkennen welke organisaties kunnen aansluiten. Op dit moment lopen meerdere gesprekken met zowel publieke als private partijen. Het is de verwachting dat de eerste koppelingen zijn afgerond bij oplevering van de 1.0 versie eind februari. Dit betekent dat deze partijen, na zorgvuldige afstemming, data ontsluiten met betrekking tot bijvoorbeeld informatie over bruggen, banken, lantaarnpalen, parkeermeters etc. Het detailniveau van deze informatie is afhankelijk van hetgeen door deze partijen op regionaal, dan wel lokaal niveau in kaart is gebracht.

DE VOLGENDE FASE

De eerste partijen hebben de stap gezet om data te ontsluiten in het Omgevingsregister. De komende periode willen we benutten om op te schalen en meer dataregisters te koppelen. Om die reden worden gesprekken gevoerd met landelijke overkoepelende belangenorganisaties voor gemeenten, woningcorporaties en bouwbedrijven. Deze organisaties beschikken immers over een groot bereik.

Daarnaast wordt ook vanuit een andere invalshoek gezocht naar mogelijkheden om een zo compleet mogelijk register te ontwikkelen. Hierbij is een rol weggelegd voor leveranciers van objecten. Er is daarom contact gelegd met organisaties die objecten leveren aan overheden. Zij beschikken over productspecificaties van objecten. Deze informatie kan zorgen voor een hoger detailniveau in het Omgevingsregister, waarmee een hogere datarijkheid ontstaat. Uiteindelijk draagt dit bij aan een hogere circulaire waarde van de objecten.

DRAAG BIJ DOOR EEN KOPPELING TE MAKEN AAN HET OMGEVINGSREGISTER

Bent u een overheidsorganisatie (in de Metropoolregio Amsterdam) of een bouwondernemer en beschikt uw organisatie over databronnen die de bovengenoemde eigenschappen van objecten in een bepaald gebied in Nederland (deels) in kaart brengen? Dan horen we graag van u om samen de laagdrempelige manier tot koppeling te verkennen. U kunt hiervoor contact opnemen met Joran Straatman, Cirkelstad partner bij KplusV, via +31629489508 of via j.straatman@kplusv.nl.

 

Sluit je vandaag nog aan, begin met waardebehoud

Word een van onze Max'en

Koplopers in een circulaire economie

Bekijk alle

Profiteer van de wereld om ons heen

madaster-image Persberichten
19-09-2022

Redevco neemt leidersrol op in circulariteit

Lees meer
madaster-image Nieuws
22-06-2022

GROHE geeft kranen en baden eeuwig leven in Madaster

Lees meer
madaster-image Projecten
24-05-2022

Voor het eerst materialenpaspoort voor groot renovatieproject

Lees meer