Onze visie Wat doet Madaster voor mij? Ons platform Inspiratie Contact
Word een partner
Log in
Back
Nieuws 9 okt 2018

FEITEN VAN FICTIE ONDERSCHEIDEN

FEITEN VAN FICTIE ONDERSCHEIDEN

TNO levert als onafhankelijke onderzoeksorganisatie al meer dan 85 jaar onafhankelijke en betrouwbare oplossingen voor de grote uitdagingen waarmee onze samenlevingen te maken hebben. Door mensen en kennis te verbinden zijn zij in staat innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. Daar werken dagelijks ruim 3200 professionals aan. TNO richt zich op innovaties voor negen maatschappelijke domeinen waaronder de unit Circulaire Economie & Milieu, dat zich veelal focust op ‘Verduurzaming richting geven en versnellen’. Verduurzaming is tenslotte misschien wel de grootste maatschappelijk uitdaging. Want hoe gaan we met z’n allen de afspraken die zijn gemaakt tijdens de klimaatconferentie eind 2015 in Parijs waarmaken en een circulair Nederland op de kaart zetten in 2050? En In hoeverre kunnen wij de tussendoelstelling van 50% reductie van primaire grondstofbehoefte in 2030 behalen? Bedrijven, overheden en andere organisaties zoeken naarstig oplossingen. TNO kan hierbij helpen.

Willemijn van der Werf is als Business Developer Circular Economy binnen de unit ‘Circulaire Economie & Milieu’ bij TNO verantwoordelijk voor het ontwikkelen van trajecten waarbij meerdere partners langdurig betrokken zijn. Dat kunnen B2B trajecten zijn, maar ook onderzoekstrajecten zoals bijvoorbeeld Horizon 2020 (hét Europese subsidie programma voor onderzoek en Innovatie in Europa). Een van de innovaties binnen de circulaire unit van TNO is volgens Willemijn het BOB-model. Oftwel ‘BOuwmateriaal in Beeld. Een innovatie raject dat TNO zo’n 3 jaar geleden is gestart vanuit de gedachte dat inzicht in de potentiële vraag naar en aanbod van bouwmaterialen nodig is om een circulaire economie vanuit de bouw op te zetten.

Wat houdt dit BOB-model precies in? Willemijn van der Werf antwoordt: “Het BOB-model geeft op grote schaal een inschatting van aanwezige materialen in de Nederlandse gebouwde omgeving. Inclusief prognoses van de vraag naar deze materialen gebaseerd op bouw, sloop en renovatie scenario’s van het EIB (Economisch Instituut voor de Bouw). Daarnaast geeft het model de milieu footprint van het potentiële hergebruik weer. Uniek bij dit project is dat dit in kaart is gebracht door het combineren van openbare databases met door TNO ontwikkelde gebouwprofielen.” Het BOB-model is geen afgerond project en wordt in de toekomst nog verder doorontwikkeld. Willemijn van der Werf licht toe: “Op basis van prognoses van het EIB over renovatie en sloop is in beeld gebracht wat het aanbod van materialen zou kunnen zijn in een bepaalde regio. Dit aanbod kunnen we echter verfijnen en detailleren door samen te gaan werken met andere partijen.

Denk bijvoorbeeld aan steden die hun sloopkalender en planning met betrekking tot renovatie-trajecten met ons delen. Daar komt bij dat in het BOB-model veel milieudata is verwerkt. Dit maakt het mogelijk om op regionaal niveau sterke impactberekeningen uit te kunnen voeren zodat er goed onderbouwde keuzes kunnen worden gemaakt. Handig bij renovatie of hergebruik.”

Met het op feiten gebaseerd BOB-model hebben nationale en lokale overheden duidelijk een betrouwbare tool in handen om circulaire vraagstukken in de gebouwde omgeving op gebiedsniveau beter het hoofd te kunnen bieden. Vraagstukken op het gebied van sloop, renovatie of hergebruik. Om echter ook op gebouwniveau informatie te kunnen verstrekken over de gebruikte materialen heeft TNO samenwerking gezocht met Madaster. Willemijn van der Werf legt uit: “Met het BOB-model beschikken wij over heel veel data van de gebouwde omgeving van heel Nederland. Daarin is TNO nog steeds uniek. Echter, het is niet heel gedetailleerd. Madaster verstrekt informatie over gebruikte materialen op gebouwniveau. Dat is voor de doorontwikkeling van het BOB-model heel interessant. Het geeft een veel gedetailleerder beeld van alle gebruikte materialen in de gebouwde omgeving in heel Nederland. Daarnaast biedt BOB de gebruikers van Madaster meer inzicht in regionale data die weer van belang kan zijn bij sloop, renovatie of hergebruik van gebouwen waar zij als eigenaren of beheerders nauw bij betrokken zijn.”

De samenwerking van TNO met Madaster leidt voor beide partijen duidelijk tot een verrijking van databases. Meer data én meer gedetailleerde data. Ambitie is om beide databases aan elkaar te koppelen en mogelijk (een deel hiervan) via een sneak preview of misschien wel via de Madaster user interface toegankelijk te maken. Vraag naar en aanbod van materialen in de gebouwde omgeving kunnen hierdoor beter aan elkaar worden gekoppeld wat de opzet van een circulaire economie vanuit de bouw vergemakkelijkt.

 

Sluit je vandaag nog aan, begin met waardebehoud

Ontdek hier meer over het gebruik van ons platform

Start met Madaster en neem een partnerschap en/of abonnement

Madaster platform

1

Stap 1

 • Partnerschap

  Ons partnermodel biedt begeleiding, ondersteuning en training en stelt u in staat ons ecosysteem te benutten via marketing en netwerkevents.

 • Abonnement

  Ons abonnementsmodel biedt u toegang tot ons platform.

 • Demo

  Madaster geeft geregeld demo’s van het platform. Schrijf u in voor de volgende demo door een mail te sturen naar info@madaster.be

 • Ons partnermodel biedt begeleiding, ondersteuning en training en stelt u in staat ons ecosysteem te benutten via marketing en netwerkevents.
 • Ons abonnementsmodel biedt u toegang tot ons platform.
 • Madaster geeft geregeld demo’s van het platform. Schrijf u in voor de volgende demo door een mail te sturen naar info@madaster.be
2

Stap 2

 • Basic

  Gebruiker 1

  Object 1

  Onboarding 1x 1,5u

  Support 1 object

  Update 2x/ jaar

  Partner event 1x/ jaar

  Marketing Basic

  Event bij klant

  € 3.500 / jaar *

 • Extra

  Gebruiker 1

  Object 1

  Onboarding 2x 1,5u

  Support Max 3 objecten

  Update 2x/ jaar

  Partner event 1x/ jaar

  Marketing Extra

  Event bij klant

  € 5.500 / jaar *

 • Premium

  Gebruiker 1

  Object 1

  Onboarding 2x 1,5u

  Support >3 objecten

  Update 2x/ jaar

  Partner event 1x/ jaar

  Marketing Premium

  Event bij klant 1

  € 8.500 / jaar *

 • € 3.500 / jaar *

 • € 5.500 / jaar *

 • € 8.500 / jaar *

 • PURE

  U kan niet wachten om mee te werken aan een circulaire wereld? U hebt voldoende aan de Madaster-handleiding en hebt geen verdere ondersteuning nodig? Kies hier dan voor het ‘Madaster Puur’ abonnement. U krijgt toegang tot het platform voor 1 gebruiker en 1 gebouw. Vanuit uw account kan u extra diensten bestellen indien nodig.

  € 1.000 / jaar *

 • Producenten

  Producenten kunnen hun producten toevoegen op Madaster. Als productgegevens kunnen worden gebruikt en gedeeld met alle gebruikers, is registratie gratis. Voor extra functies is een partnerschap vereist en neemt u best contact op via info@madaster.be

  € 0 / jaar *

 • U kan niet wachten om mee te werken aan een circulaire wereld? U hebt voldoende aan de Madaster-handleiding en hebt geen verdere ondersteuning nodig? Kies hier dan voor het ‘Madaster Puur’ abonnement. U krijgt toegang tot het platform voor 1 gebruiker en 1 gebouw. Vanuit uw account kan u extra diensten bestellen indien nodig.

  € 1.000 / jaar *

 • Producenten kunnen hun producten toevoegen op Madaster. Als productgegevens kunnen worden gebruikt en gedeeld met alle gebruikers, is registratie gratis. Voor extra functies is een partnerschap vereist en neemt u best contact op via info@madaster.be

  € 0 / jaar *

Neem contact met ons op

+32 47 353 2059
Maandag – Vrijdag, 08:30 – 18:00

info@madaster.be

Commandant Van Laethemstraat 40 bus 001
2660, Antwerp
Belgium

Wat zit er in voor mij?

Bekijk alle

Profiteer van de wereld om ons heen

madaster-image
23-11-2023 Nieuws

Decarbonisatie steeds belangrijker

Lees meer
madaster-image
07-11-2023 Persberichten

Staedion start met paspoort voor bouwmaterialen van Madaster

Lees meer
madaster-image
09-10-2023 Blogs

Reduceer impact op milieu met Madaster

Lees meer

Where are you located?