Over ons

 

Madaster streeft naar maatschappelijke impact. Om deze ambitie veilig te stellen is Madaster vanaf haar start in 2017 georganiseerd in 2 onafhankelijke organisaties: Madaster Foundation en Madaster Services. De Nederlandse stichting zonder winstoogmerk met een publieke status (ANBI) genaamd Stichting Madaster Foundation verzorgt het onafhankelijk toezicht op realisatie van de doelstelling van Madaster. De onderneming Madaster Services richt zich op het Madaster Platform, welke zij ontwikkelt, in de markt aanbiedt en beheert.

Madaster Foundation

In de visie van de Madaster Foundation kan afval uit de gebouwde omgeving worden geëlimineerd door materialen een identiteit te geven via een materialenpaspoort. Madaster Foundation heeft een partnership overeenkomst gesloten met Madaster Services om zorg te dragen dat maatschappelijke impact centraal staat en blijft staan bij Madaster. De formele doelstelling die in deze overeenkomst centraal staat luidt als volgt: “Registratie, organisatie, documentatie, opslag en uitwisseling van gegevens over alle materialen, componenten en producten die in de (gebouwde) omgeving worden gebruikt dient te worden vergemakkelijkt en gefaciliteerd, zodat het materiaalverbruik van de economie door middel van de circulaire economie en de kringloopeconomie voor toekomstige generaties kan blijven bestaan. Identificatiegegevens over geregistreerde materialen moeten zo efficiënt mogelijk beschikbaar zijn voor individuen, bedrijven, organisaties, wetenschap, onderwijs, NGO’s, overheden, etc. door middel van een duurzame en stabiele dienstverlening die voldoet aan de eisen op het gebied van privacy en veiligheid van gegevens.” 

Madaster Foundation heeft een wereldwijd aandachtsgebied en heeft formele samenwerkingsverbanden met lokale zusterorganisaties in de landen waar Madaster Services actief is. Lees meer over de Madaster Foundation op www.madasterfoundation.org.

Madaster Services

Madaster Foundation heeft de ontwikkeling en het beheer van het Madaster Platform uitbesteed aan een uitvoerende service organisatie: Madaster Services. Op deze wijze kan financiële stabiliteit worden gecreërd om functionele en geografische ontwikkeling te faciliteren, evenals een marktconforme beloning voor medewerkers en kapitaalverschaffers. Madaster Services beheert het platform op het gebied van technische ontwikkeling, operationele processen, administratie, communicatie en gebruikersondersteuning.

Madaster Services is transparant in haar prijsbeleid (op basis van het zogenaamde kostprijs plus principe) en maakt geen onderscheid tussen verschillende gebruikers (het zogenaamde level playing field pricing). Madaster Services bestaat uit een uitvoeringsorganisatie per land waar het platform operationeel is.

Eigenaarschap en toezicht

Madaster Foundation is een not-for-profit stichting met bestuurders en een onafhankelijke toezichtsraad (supervisory board). De stichting bezit het beeld- en merkrecht van Madaster. Madaster Services is een uit meerdere entiteiten samengestelde onderneming die actief is in binnen en buitenland. De onderneming kent verschillende aandeelhouders en is mede mogelijk gemaakt door subsidie van de Europese Commissie en een grootschalige crowdfunding campagne. De toezichtstructuur tussen Madaster Foundation en Madaster Services waarborgt dat data strikt eigendom blijft van de gebruiker en niet kan worden ingezet voor winstmaximalisatie, maar altijd voor ondersteuning van de maatschappelijke impact zoals vastgelegd in de statuten en contracten van de verschillende Madaster organisaties.