Convenant ‘Bevorderen en versnellen van ETIM-classificatie’

Fabrikanten, bouwgroothandelsbedrijven en inkoopverenigingen in de bouwtoelevering hebben onlangs het convenant ‘Bevorderen en versnellen van ETIM-classificatie’ gelanceerd.

ETIM maakt het mogelijk om producten  op een standaard manier te classificeren. Hierdoor kunnen bouwbedrijven en hun klanten producten beter vinden en wordt het makkelijker om productdata op te nemen in een digitaal bouwdossier, in een gebouwpaspoort en te voldoen aan wet- en regelgeving als de Wet Kwaliteitsborging (Wkb) en de maatstaf MilieuPrestatie Gebouwen (MPG). Verder draagt het convenant bij aan een betere samenwerking in de bouwketen en het verbeteren en toekomstbestendig maken van interne processen bij bedrijven in de bouwtoelevering. De productdata in de hele bouwketen wordt beter, betrouwbaarder, actueler en transparanter.

Het convenant is een initiatief van Koninklijke Hibin en is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Ketenstandaard Bouw en Techniek. Het convenant is in inmiddels ondertekend door 328 vestigingen van bouwmaterialenhandelaren en circa 30 andere partijen waaronder Madaster.

Martijn Oostenrijk, Directeur Madaster Services: ‘Met het convenant is een belangrijke stap gezet naar een uitgebreide samenwerking tussen fabrikanten en bouwgroothandelsbedrijven. Het uitbreiden en verbeteren van productdata draagt bij aan het kunnen genereren van kwalitatief hoogstaande materialenpaspoorten. Dit werkt slim ontwerpen en hergebruik in de hand en versnelt de transitie naar een circularie economie.’

Download het convenant ‘Bevorderen en versnellen van ETIM-classificatie’